Livsstil

Livsstilen er udtryk for den måde, mennesket gennem valg, handlinger og vaner skaber og fastholder en identitet på. Det er gennem livsstilen, vi udtrykker, hvem vi er, og hvor vi hører til - gennem vores holdninger, fritidsaktiviteter, motionsvaner, kostvaner og vores forbrug af alkohol og tobak.

Livsstilsbegrebet er under hele gennemgangen fastholdt som et teoretisk begreb samtidig med, at det er blevet demonstreret, hvorledes livsstile er indlejret i individet, i sociale sammenhænge, i samfundet og i den tid, vi alle er del af. Rapporten skal fungere som teoretisk og metodisk springbræt for kommende livsstils-undersøgelser i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning

Livsstil omtales ofte i TV, aviser og blade. I TV er der eksperter, der kan fortælle alt om en person ud fra hvilken bog, han har på sit natbord, og hvilken bil han kører. I bladene bliver vi præsenteret for de forskellige livsstile der findes, hvor vi kan analysere vores egne vaner og ønsker og finde ud af om vi er grøn, blå, lilla eller rosa. Men hvad kan vi bruge disse livsstilsanalyser til udover at få indsigt i hvordan enkelte personer lever og hvordan vi selv lever? I følge teoretikerne kan man bruge dem til at målrette kommunikation efter. I det samfund vi lever i i dag, hvor vi bombarderes med flere og flere informationer, skal der meget til for at fange modtagerens opmærksomhed. Han leder ikke aktivt efter informationer. Og han har hverken tid eller lyst til at beskæftige sig med alle de informationer, der tilbydes ham hver dag. Derfor selekterer han i de informationer, han tilbydes og interesserer sig kun for dem, der fanger hans opmærksomhed. Det kan enten være fordi han føler informationerne er relevante for ham, eller han på anden måde fanges af f.eks. en reklame, som kræver en nærmere tolkning for at forstå, hvad den helt præcist handler om. Derfor kræver det en stor viden om modtagerens behov og ønsker for at kunne tale netop til ham og fange hans opmærksomhed. Man skal være i stand til at give modtageren, det han vil have. Og det er så her livsstilsbegrebet kommer ind, fordi det netop kan give afsenderen en viden om, hvordan modtageren tænker.

********************************************************************************************

525 Musiker-Børsen

Emner:

Anholdelsesbudskab
Antimobbingföreläsning
Businessetiquetteskils
Campfirewakeboarding
Debatoplægsholder
Erfarenhedsmoderator - Lene Johansen
Foredrag om livsstil
Forældreskabsledelse
Hospitalsklovnslindring
Hotelrumshistorier
Ingeniørpreussere
Kvinnoråldersdiskriminering
Landstrænerfortælling
Lars Thorkild Bjørn
Livsforbedring - minusstress
Livsstil - tegneentertainer
Mangfoldighedshumor
Mentalitetsplattform
Mingusfolkemusik
Minoritetstabu
Mongol-drengehumor
Musikefterskolesolist
Mænds manglende sprog - kvindetæsk - 2somhed
Partibytte udvikling
Problemløsning: Villemoes
Relationsfællesskab
Samarbejdspeptalk
Skepsiskoncert - klassisk musik
Skuespillerskribent - teaterworkshop
Soloistbelief: Kim Sjøgren
Thore Bjørnvig
Womens workjoys